Pakosarjan osia OMC V8 [GM V8 305/350] VM 1979-1989